Skip to content

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur
Sinds de ledenvergadering van 23 april 2023 is het bestuur als volgt samengesteld
Loes Hebing: voorzitter
Sharon Gravendeel: penningmeester
Ineke Vliegenthart: secretaris
Sinds september 2023
Jeannette Kriesch: algemeen lid
Marleen Goudswaard: algemeen lid

Back To Top