Skip to content

Het Hoekschewaards Operakoor “Euphonia’ is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hoekschewaards Operakoor ‘Euphonia’ (verder: Euphonia)
KvK nr. 40322026
Grutto 26
3263 AC Oud-Beijerland
Contactformulier
www.operakooreuphonia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Euphonia verwerkt door u aan ons verstrekte persoonsgegeven omdat
– u lid bent of wordt van onze vereniging of
– gebruik maakt van diensten van onze vereniging of
– omdat u diensten verricht in onze opdracht
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Ingang lidmaatschap
 • Stemsoort
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen en verwerken uitsluitend gegevens die van belang zijn voor het vervullen van
het doel van onze vereniging: “het oefenen in de koorzang in de meest uitgebreide zin des
woords” en die met toestemming van betrokkenen zijn verstrekt.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Euphonia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met leden over verenigingszaken
 • Contributiefacturering en inning
 • Contact met derden waarvan op contractuele basis diensten worden afgenomen of
  voor wie optredens worden verzorgd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Euphonia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor
gegevens van leden voor de duur van het lidmaatschap. Voor gegevens van andere relaties
hanteren we een bewaartermijn van twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Euphonia verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Euphonia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen d.m.v. het contactformulier op deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, maar in deze kopie uw pasfoto,
paspoortnummer, burgerservicenummer (BSN) en MRZ (machine readable zone, de strook
onderaan het paspoort) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Euphonia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link”:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Euphonia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op d.m.v. het contactformulier op deze website.

Klikgedrag en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maakt Euphonia bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerkt. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser.

 

Back To Top