Skip to content

De informatie op www.operakooreuphonia.nl wordt regelmatig aangevuld en waar nodig gewijzigd.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd, verouderd, onvolledig of onjuist is.

Mocht u onjuistheden op de website aantreffen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze aan ons via ons contactformulier te melden.

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en kan de Euphonia niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.operakooreuphonia.nl.

Andere websites

Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Euphonia kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Copyright

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Euphonia worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht via het contactformulier op deze website.

Back To Top