Skip to content

In 1954 namen enkele mensen het initiatief om een zangvereniging met een “rode” signatuur op te richten. Het gemengde koor kreeg de toepasselijke naam “MORGENROOD”. In die tijd was in de Hoeksche Waard behoefte aan een koor op niet confessionele grondslag. Aan dit koor was ook een kinderkoor verbonden. Morgenrood was echt een arbeiderskoor met optredens tijdens 1 mei vieringen en het zingen van socialistische strijdliederen.

In 1967 werd de band met de bond van arbeiders-zangverenigingen verbroken en koos men voor een neutrale signatuur. Daarbij werd de naam veranderd in EUPHONIA. Om te benadrukken dat het een zangkoor voor de hele Hoeksche Waard was, werd in 1995 gekozen voor de naam “HOEKSCHEWAARDS OPERAKOOR EUPHONIA” en ging men zich meer toeleggen op specifiek opera repertoire. Nog altijd ligt de nadruk op het uitvoeren van opera, maar tegenwoordig zingt het koor ook ander klassiek repertoire en – in decembermaanden – klassieke kerstmuziek.

Zoals gebruikelijk kwamen en gingen dirigenten en dat vereiste van de koorleden aanpassingsvermogen aan begaafdheid, inzicht of persoonlijkheid van de diverse dirigenten. Sinds 1 februari 2022 staat het koor onder leiding van Annelies Prins.

Ter gelegenheid van het zestig jarig jubileum in 2014 voerde het koor de opera L’Elisir d’amore” van Donizetti met liefst vijf solisten geheel scenisch uit, inclusief decors, belichting en kostumering. Dit bleek zo’n succes dat sindsdien de jaarconcerten na de pauze gevuld worden met scenische uitvoeringen van een opera zoals la Traviata in 2015, Cavalleria Rusticana in 2016 en in 2017 Orpheus en Euridice van Gluck. Het jubileumconcert ter gelegenheid van het vijfenzestig jarig jubilieum (2019) stond helemaal in het teken van een scenische uitvoering van de opera La Sonnambula van Vincenzo Bellini. Opnieuw een mooi concert met vijf professionele solisten. Als gevolg van de Covid-19 pandemie konden in 2020 en 2021 helaas geen concerten worden gegeven.

Ook treden we met het koor met enige regelmaat buiten de Hoeksche Waard op, bijvoorbeeld tijdens korenfestivals. Daarnaast  zijn vanaf 2016 een aantal Kerstconcerten gegeven in diverse kerken in de Hoeksche Waard.

Back To Top